Yksi tärkeimmistä asioista yrityksen markkinoinnissa on brändäys. Yrityksen brändi, voi todella edistää yritystä, mutta pahimmassa tapauksessa se voi myös olla haitaksi, jos sitä ei ole tarkoin suunniteltu ja toteutettu.

Brändin kehittäminen jätetään useimmiten huomiotta ja mielestämme syy tähän on, että hyvin harvat ihmiset todella ymmärtävät brändäyksen hyödyt.

Branding is also often responsible for consumer loyalty. And you know what loyal consumers are great for? No, not only recurring purchases but, just as importantly, for spreading that priceless word of mouth. And we wouldn’t need to tell you that this results in new consumers, would we?

Strong branding also helps to ensure consistency throughout all means of marketing, and consistency, in return, creates trust. And while consumers tend to lean towards the brands they trust, you mustn’t overlook your future employees, too. People look for jobs in well-known, cool companies, and in order to achieve such an image, you need strong employer branding.