Tarjoamamme asiakkuudenhallintajärjestelmä on kokonaisratkaisu, joka tarjoaa kilpailuedun lisäämällä henkilöstövuokrauksen prosessien tehokkuutta yhä kovemmin kilpailluilla markkinoilla.

Merkittävimmät saavutettavat edut eri toimijoille

Henkilöstövuokraus Yrityksille:

 • Tehostunut kommunikaatio henkilöstön kanssa
 • Manuaalisen työn vähenemisen kautta saavutettavat säästöt (työaikaseuranta, työtuntilaskelmat, raportit)
 • Keskitetty sopimustenhallinta 
 • Uusien vuokratyöntekijöiden nopea hallinnointi
 • Helppokäyttöinen operatiivinen projektiraportointi
 • Asiakaspalautteen keskitetty keräys ja säilytys
 • Interaktiivinen kanava jossa ilmoittaa uusista työmahdollisuuksista niin olemassa oleville työntekijöille,  kuin myös potentiaalisille uusille ja vanhoille työntekijöille

Asiakkaille:

 • Vuokratyövoiman vaivaton löytäminen
 • Helppokäyttöinen työvoiman haku täsmentävin hakuparametrein
 • Projektien luonti ja hallinta sekä projektityöntekijöiden hallinnoiminen
 • Projektin johtamisen apuvälineet – projekti chat, to-do listaukset, valokuvat/liitteet
 • Palautteen antaminen vuokrauksesta ja muiden asiakkaiden palautteen katsominen

Työntekijöille:

 • Virtaviivainen liittyminen vuokrahenkilökantaan
 • Tehokas viestintäkanava sekä työnantajalle että asiakkaalle päin
 • Nopea ja helppo kanava löytää työtarjouksia
 • Helppokäyttöinen työväline työajanseurantaan ja raportointiin 

Ratkaisumme tarjoaa integroidun järjestelmän vuokratyövoima liiketoiminnallenne, asiakkaillenne ja työntekijöille.
Järjestelmä tuo lisäarvoa kaikissa myynti- ja toimitusprosessien vaiheissa tarjoten ainutlaatuista lisäarvoa henkilöstön löytämisestä, projektien toteutukseen, laskutukseen ja asiakassuhteiden ylläpitoon.

Järjestelmämme korvaa erilliset yksittäiset järjestelmät yhdellä ja pystymme muokkaamaan järjestelmää niin toimintojen kuin ulkoasunkin suhteen vastaamaan brändinne tarpeita (mobiilisovellus, web).

 

Timo Kölvald
Senior System Architect
myynti@voolar.agency

Raktio OY
Bulevardi 7, Helsinki
00120, Finland

Ota rohkeasti yhteyttä
Pääkonttori

Raktio OY
Bulevardi 7, Helsinki,
00120 Finland

myynti@voolar.agency