Kategooriad:> Copywriting, Turundus

8 punkti, mille peale mõelda digitaalturunduses

Kõige lihtsam seletus sellele on see, et digitaalturundus on  brändi (äri tuntuse) edendamine, kasutades selleks kõiki digitaalseid Interneti kanaleid — sotsiaalne võrgustik, e-maili turundus, kontekst, seo ja adwords reklaam, sisuturundus ja nii edasi paljudes teistes kanalites. Lisaks kasutatakse teisi vahendeid, mis aitavad kaasata kliente offline-keskkonnast ning neid nn konventeerida neid klientideks online keskkondades (online+offline).

Strateegia loomine.

 • Eesmärgi või eesmärkide määratlemine.

Selles etapis on vaja sõnastada ärilised- ja digitaalsed eesmärgid, võttes arvesse kõiki äri-organisatsiooni eesmärke.

 • CA – tegevusele kutsuvate sõnumite moodustamine.

Määrake sihtrühmad ja sündmused, mis suunaksid neid teatuid tegevusi tegema läbi  tegevusele kutsuvate sõnumite (CA).

 • Unikaalsete müügipakkumiste (UTP) moodustamine.
 • Analüüsi tööriistu ja tehnoloogiaid, mis aitavad potentsiaalsete klientideni jõuda.

Analüüsige hoolikalt erinevaid digitaalseid töövahendeid, nende efektiivsust ning erinevaid turunduskanaleid, mida kasutavad sinu valdkonna potentsiaalsed kliendid. Kui need on määratud, siis sõnastage iga kanali eesmärgid ja peamised väljakutsed, mida oleks võimalik mõõta arvudes.

 • Sisustrateegia loomine

Sisustrateegia tuleb hoolikalt välja töötada: arvestades üksikasjalikult vaatajaskonnale sisu edastamise keelekasutust, meetodeid ning määrata sisu edastamise aeg. Ja kõige tähtsam, mitte kalduda kõrvale püstitatud eesmärgist. Püüelda nende poole ning teha korrektuure vastavalt olukorrale turul (eriolukord, kriis vms). Peamine on suhelda kasutajatega tõhusalt ja asjakohaselt.

 • Tegevuste prioriteetide järjekorra määratlemine

Prioriteetide seadmine vastavalt nende kiireloomulisusele olukorrale, olulisusele, ajakavale, eelarvele ja muudele saadaolevatele ressurssidele. Seejärel jagage need töötajate vahel ja korraldage KPI-d.

 • Tulemuste määratlus

Tee kindlaks, kuidas kontrollid erinevate sammude tulemusi ja nn. projekti edukust.

 • Tulemuste korrigeerimine

Pärast kõigi eelnevate toimingute tegemist peaksid hoolikalt analüüsima tehtut, kaardistame, leidma probleemsed kohad ja muutma neid toiminguid tõhususe suurendamiseks või korrigeerima vastavalt tulemustele oma äriprotsesse.

Tooksin ära veel mõned punktid digitaalturunduse eelistest.

 • Laiemat sihtrühma kaasamine.
 • Võimalus edastada sõnum (teabe) lühikese aja jooksul suuremale potentsiaalsetele klientide grupile.
 • Suurem võimalus mõjutada publikut (potentsiaalseid kliente).
 • Bränditeadlikkuse ja klientide lojaalsuse suurendamine.
 • Turunduskampaania tulemuste mõõtmise läbipaistvus ja võimalus reaalajas muudatusi teha.
 • Madalamad kulud võrreldes traditsioonilise reklaamiga.

Kokkuvõtvalt on digitaalne turundus erinevate turundustööriistade kogum klientide meelitamiseks nii Interneti keskkonnast kui ka mujalt offline äridest.

Jaga